300 μονίμους θα προσλάβει η ΕΥΔΑΠ: Ποιες ειδικότητες αφορά

0
411

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απο το ΑΣΕΠ είνα η νέα προκήρυξη για προσλήψεις 300 μονίμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η σχετική ανακοίνωση απο την Ανεξάρτητη Αρχή.

Η ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 300 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέσω του ΑΣΕΠ, στις εξής ειδικότητες και αριθμό θέσεων:
ΥΕ εργάτες 75,
ΥΕ αποθηκάριοι 5,
ΔΕ μηχανολόγοι 5,
ΔΕ ηλεκτρολόγοι 15,
ΔΕ τεχνίτες αυτοκινήτων 3,
ΔΕ δομικών έργων 12,
ΔΕ οδηγοί C κατηγορίας 25,
ΔΕ οδηγοί C,
D κατηγορίας 5,
ΔΕ γραμματείς 5,
ΔΕ καταμετρητές 25,
ΔΕ φύλακες 20,
ΔΕ προσωπικό Η/Υ 2,
ΤΕ πολιτικοί μηχανικοί 12,
ΤΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1,
ΤΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 3,
ΤΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 3,
ΤΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 2,
ΤΕ προγραμματιστές 3,
ΤΕ διοικητικοί 2,
ΤΕ οικονομικοί 15,
ΠΕ διοικητικοί 5,
ΠΕ οικονομικοί 15,
ΠΕ στατιστικοί 1,
ΠΕ αναλυτές προγραμματιστές 5,
ΠΕ χημικοί μηχανικοί 2,
ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί 20,
ΠΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1,
ΠΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 4,
ΠΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 2,
ΠΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 7.

Η προκήρυξη αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να εκδοθεί σε ΦΕΚ όπου και θα γίνει γνωστή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω τοου ΑΣΕΠ μεε την γνωστή διαδικασία υποβολής τακτικού προσωπικού.
SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone