Έρχονται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και «Τειρεσίας» στις δημόσιες συμβάσεις

83

Διασυνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων του «Τειρεσία» θα είναι το επόμενο διάστημα το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για το εάν μια επιχείρηση, που επιδιώκει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για κρατικές προμήθειες, βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία», κάτι που θα την αποκλείει από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Καθημερινή" η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης των αιτημάτων από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα έως την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, αποτελεί άλλωστε το μεγάλο στοίχημα για τη σημερινή ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

«Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως η εφαρμογή ενιαίου θεσμικού πλαισίου, η σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών με αύξηση των συμμετεχόντων σε αυτούς, η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης», υποστηρίζει, μιλώντας στην «Καθημερινή» ο γ.γ. Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης.

Υπό κατασκευή βρίσκεται επίσης η διασύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ, ενώ ήδη το σύστημα διαλειτουργεί με το Taxis, με το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λήψη των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, με τον ΕΦΚΑ για τη λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και με τη βάση δεδομένων TED, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

Αυτό που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Η Γ.Γ. Εμπορίου, πάντως, συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην πρόταση με τίτλο «Διαλειτουργική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Connecting Europe Facility-CEF Telecom Calls.

Τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι σχετικές δράσεις, μία εκ των οποίων θα περιλαμβάνει την παραμετροποίηση του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση και η χρήση προτύπων ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Δικλίδες ασφαλείας

Το πεδίο, στο οποίο απαιτείται να υπάρξουν ακόμη περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες είναι αυτό των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνισμών, έτσι ώστε αυτές να μην είναι «φωτογραφικές». Αυτό το ζήτημα θα αντιμετωπισθεί με τη δημιουργία μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, που το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Ηδη, πάντως, οι υπηρεσίες διαθέτουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό κρουσμάτων διαφθοράς. Πρόκειται για το υποσύστημα Επιτελικής Πληροφόρησης – Επιχειρησιακής Eυφυΐας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω του οποίου λαμβάνονται στατιστικά στοιχεία που οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν και να εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης

Στο ΕΣΗΔΗΣ σχεδιάζεται, επίσης, να ενσωματωθεί το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης». Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς δημόσιους διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές. Αυτό το έργο υλοποιείται μέσω της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγραφου Σύμβασης - ΕΕΕΣ (ESPD) εντός και μεταξύ των κρατών-μελών».

Στις σημαντικές προτεραιότητες του προσεχούς διαστήματος είναι, τέλος, σύμφωνα με τον κ. Παπαδεράκη, η αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού (ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη), η ορθολογικοποίηση των αναθετουσών αρχών που σήμερα αγγίζουν τις 2.359 και η πλήρης ανάπτυξη των νέων και νομοθετημένων εργαλείων προμηθευτών, όπως είναι οι συμφωνίες-πλαίσιο και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι.