Έρχονται 1.529 προσλήψεις σε 122 δήμους (Αναλυτικός Πίνακας)

35

Εγκρίνεται η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Χιλίων Πεντακοσίων Είκοσι Εννέα (1529) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωσητων ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως:

Διαβάστε τη συνέχεια στο Moneypress.gr