Δραματικές αλλαγές στη φορολόγηση της «σκιώδους φιλοξενίας» ακινήτων: Ποιους αφορά

39

Στην φορολόγηση της αποκαλούμενης «σκιώδους φιλοξενίας» δηλαδή την ενοικίαση ιδιόκτητων οικιών ή εξοχικών κατοικιών σε παραθεριστές μέσω του Διαδικτύου, ο τζίρος της οποίας εκτιμάται ότι φτάνει το 1,4 δισ. ευρώ, στοχεύει το σχέδιο που έχει έτοιμο το υπουργείο Οικονομικών και περιμένει να ψηφιστεί μαζί με το νομοσχέδιο για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η δραστηριότητα αυτή, η οποία λόγω νομοθετικού κοινού, είναι εντελώς αφορολόγητη σε ότι αφορά τα μισθώματα που εισπράττονται από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών και η οποία ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις ενδιαίτησης εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει πρόσθετους φόρους ύψους 250 εκ. ευρώ το χρόνο.

Το σχέδιο, το οποίο είναι μεν έτοιμο, αλλά μέχρι στιγμής περιλαμβάνεται μόνο στο απολογισμό έργου των 130 σελίδων που έδωσε χθες στην δημοσιότητα ο απελθών αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, προβλέπει για τα εισοδήματα αυτά φόρο εισοδήματος με βάση την ισχύουσα κλίμακα συντελεστών η οποία κυμαίνεται από 15% έως 45%.

Οι δραστηριότητες ευκαιριακής μίσθωσης ακινήτων χαρακτηρίζονται συνήθως με τον όρο «σκιώδης φιλοξενία» (shadow hospitality).

Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνδεση εκμισθωτή-μισθωτή γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει τη συναλλαγή και αμείβεται για τη «μεσιτεία» της.

Το σχέδιο του υπουργείου οικονομικών ώστε η δραστηριότητα αυτή να πιαστεί στην τσιμπίδα της εφορίας περιλαμβάνει:
1. Τη δημιουργία μητρώου καταλυμάτων του εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τη σύνδεση κάθε καταλύματος με αντίστοιχο Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

2. Τη σύναψη συμφωνιών με τις επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στην φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα.

3. Τη διενέργεια ελέγχων από μικτά κλιμάκια για την εξασφάλιση συμμόρφωσης ως προς το δημιουργούμενο μητρώο.

4. Την επιβολή διοικητικών και φορολογικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προωθούν νομοθετικές ρυθμίσεις θεσπίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού και στη διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου ποιότητας των προς εκμίσθωση ακινήτων.

Τα βασικά σημεία του, υπό διαπραγμάτευση, σχεδίου ρυθμίσεων έχουν, αναλυτικά, ως εξής:
α) Ο υποψήφιος εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα τού προς εκμίσθωση ακινήτου και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση θα επισύρει βαρύτατο πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

β) Τίθεται όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης.

γ) Επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες).

δ) Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού θα θεωρούνται ότι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση.

Έτσι, η πλειοψηφία των εκμισθωτών που διαθέτουν ένα ή δύο ακίνητα τα οποία εκμισθώνουν και αποκτούν εισόδημα έως και 12.000 ευρώ το χρόνο θα φορολογούνται με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή 15%.

Αντίθετα όσοι υποκρύπτονται πίσω από την οικονομία του διαμοιρασμού και λειτουργούν σκιώδη ξενοδοχειακά καταλύματα αποκτώντας υψηλά εισοδήματα χωρίς, μέχρι σήμερα, να αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, θα επιβαρύνονται με φορολογικούς συντελεστές 35% και 45% επί των ακαθαρίστων κερδών τους, γεγονός που θα λειτουργεί ως αντικίνητρο.