Άγριο "τσεκούρι" στο Εφάπαξ - Πόσα θα χάσουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου (πίνακας)

473

Περικοπές που μπορεί να κυμανθούν από 15,64% έως και 18,26%, περιμένουν όσους ασφαλισμένους του δημοσίου είχαν υποβάλλει αίτηση απονομής εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013 και το οποίο ακόμα δεν έχει απονεμηθεί.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, οι περικοπές αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναπλήρωσης κατά 60% στα ποσά εφάπαξ που θα καταλήξουν στους δικαιούχους, σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό.

Πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι να ξεμπλοκάρει η διαδικασία απονομής εφάπαξ, από τον Ιούλιο και μετά. Ανεξάρτητα όμως από τον χρόνο επανέναρξης της διαδικασίας απονομής, τα εφάπαξ, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό αναπλήρωσής τους θα περιοριστεί στο 60%, θα τύχουν της αντίστοιχης περικοπής.

Όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα, πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μείωση που έχει πραγματοποιηθεί στα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων.

Η πρώτη ήταν οριζόντια (38,14% για όλους) και θεσμοθετήθηκε το 2012. Ο νέος τρόπος υπολογισμού ορίζει ξεκάθαρα ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα περιοριστεί, με συνέπεια να προκύψουν νέες περικοπές εφάπαξ, όπως φαίνεται στην σχετική στήλη.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι περικοπές θα είναι λίγο μικρότερες (από 15,64% έως 16,30%) για όσους δημοσίους υπαλλήλους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης -ΠΕ, συγκριτικά με όσους δικαιούχους είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΔΕ (από 16,49% έως 17,25%), αλλά και όσους είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – ΥΕ (από 17,39% έως 18,26%).

Αθροιστικά, εάν προστεθεί η περικοπή που συντελέστηκε το 2012, με εκείνη που θα προκύψει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διαπιστώνεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ κυμαίνονται, στα χρόνια της κρίσης από 53,78%, μέχρι 56,4%. Επισημαίνεται ότι συνολικά δεν έχουν απονεμηθεί περίπου 65.000 εφάπαξ, από τα οποία περίπου 35.000 προέρχονται από το δημόσιο. Από αυτούς σχεδόν το 1/3 έχει υποβάλλει αιτήσεις το 2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη μείωση θα υποστούν και τα εφάπαξ, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις από το 2014 και μετά. Ο λόγος είναι ο νέος μαθηματικός τύπος και η δημιουργία ατομικής μερίδας για τον κάθε ασφαλισμένο.

pinakas

*Ποσά σε ευρώ