Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ

157

Οι αριθμοί είναι:4,13,24,30,45,48

Τζόκερ: 33

llo