Καταπατημένo το 80% της δημόσιας ακίνητης περιουσίας στην Αττική (λίστα)

78

Καταπατημένη σε ποσοστό περίπου 60 - 65 % είναι η δημόσια ακίνητη περιουσία σε όλη την χώρα, με την Αττική να κατέχει τα σκήπτρα, αφού εκτιμάται ότι το 80% της δημόσιας ακίνητης περιουσίας είναι καταπατημένη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι δημόσιες εκτάσεις που οικειοποιήθηκαν παράνομα ιδιώτες κυμαίνονται από 47% έως και το 70%.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από τα έγγραφα που κατέθεσε στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ε. Μπασιάκου.

Η βασική αιτία (εκτός από την έλλειψη πλήρους κτηματολογίου) είναι η εικόνα διάλυσης που δίνουν στις περιγραφές τους οι διευθυντές των περιφερειακών διευθύνσεων δημόσιας περιουσίας: υποστελεχωμένες, με υπαλλήλους που δεν έχουν νομικές γνώσεις και ασχολούνται ταυτόχρονα με πολλά αντικείμενα, με έλλειψη τόσο πρόσβασης ακόμη και στο διαδίκτυο όσο και πιστώσεων για να προχωρήσουν σε αποβολές των καταπατητών.

Στις απαντήσεις που έστειλαν στο υπουργείο οικονομικών οι επτά περιφερειακές διευθύνσεις περιγράφουν μια κατάσταση τόσο τραγική που κάποιες από αυτές δεν μπορούν να κάνουν ούτε μια ενδεικτική εκτίμηση των καταπατήσεων. Ειδικότερα:

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, στην οποία υπάγονται οι πρώην Κτηματικές Υπηρεσίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, τα δημόσια ακίνητα στην περιοχή της Αττικής είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου καταπατημένα, σε ποσοστό που πιθανόν προσεγγίζει το 80%.

Οι αιτίες που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά σε ενημερωτικό έγγραφο που είχε συντάξει από τις 17 Νοεμβρίου 2011, δηλαδή πριν από 5 χρόνια περίπου, η τότε Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Περιουσίας Α. Βασιλοπούλου.

Στο έγγραφο αυτό, αναφέρεται ότι οι κτηματικές υπηρεσίες της χώρας έχουν ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως σε τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους και σε τεχνικό εξοπλισμό (λογισμικό με νόμιμη άδεια, όπως σχεδιαστικά, τοπογραφικά προγράμματα διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κ.λπ.).

Επίσης οι υπάλληλοί τους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως επίσης και στα ενημερωμένα κτηματολογικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι υπάλληλοι μετακινούνται συνεχώς από το ένα αντικείμενο στο άλλο με αποτέλεσμα την ημιμάθειά τους, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ειδικότητες με γνώση της νομικής επιστήμης. Υπάρχει επίσης ασάφεια στο νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι και αρκετά πεπαλαιωμένο, ενώ και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών είναι ασαφείς.

2. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, τα δημόσια κτήματα της περιοχής είναι καταπατημένα σε ποσοστό το οποίο μπορεί να φθάνει και το 70%.

Ένα τμήμα περίπου 10%, δεν μπορεί να εντοπιστεί λόγω ελλιπών στοιχείων προσδιορισμού εντός των φακέλων των Υπηρεσιών. Ένα μεγάλο μέρος είναι καταπατημένο από τους Δήμους με την μορφή των κοινόχρηστων χώρων.

3. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, στις περιοχές της αρμοδιότητάς της κατέχονται αυθαίρετα 498 δημόσια κτήματα.

4. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Αιγαίου τα ποσοστά της αυθαίρετης κατοχής της Δημόσιας Αστικής και Αγροτικής Γης είναι, αντίστοιχα, 47% και 64%.

Στην απάντηση του Διευθυντή τονίζεται ότι σε ότι αφορά το πλήθος και την ταυτότητα των καταπατημένων δημοσίων κτημάτων στην περιοχή των νησιών του Αιγαίου, είναι αδύνατο να δοθεί απάντηση, καθώς ούτε τα ληφθέντα μέτρα προστασίας, ούτε οι αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων που έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες, αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της πραγματικής έκτασης της αυθαίρετης κατοχής δημόσιας περιουσίας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης από την ΕΚΧΑ, σε όλες τις περιοχές, αναμένεται να προκύψουν σημαντικά στοιχεία.

5. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) Κρήτης από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ηρακλείου, 24 είναι καταπατημένα, άλλα εξ' ολοκλήρου και άλλα σε τμήματα αυτών.

Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Χανίων, έχουν καταπατηθεί τμηματικά 18 παλαιοί αιγιαλοί, 3 στρατιωτικά δημόσια κτήματα και ένα αρχαιολογικό δημόσιο κτήμα.

Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ρεθύμνου, έχουν καταπατηθεί 61 Δημόσια κτήματα, μερικά εξ αυτών (παλαιοί αιγιαλοί) εν μέρει.

Από τα καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα χωρικής αρμοδιότητας Ν. Λασιθίου, έχει καταπατηθεί 1 δημόσιο κτήμα.

6. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης τα καταπατημένα ανταλλάξιμα ακίνητα ανέρχονται περίπου σε 433.

Τα ανταλλάξιμα ακίνητα αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, η οποία ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις για την εξαγορά τους, από τους αυθαίρετους κατόχους τους, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 357/1976.

Τα καταπατημένα δημόσια ακίνητα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, τα οποία είναι γνωστά μέχρι σήμερα, ανέχονται σε 1.281.

7. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδα-Ιονίου τα καταγεγραμμένα δημόσια Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου στο Ν. Αχαϊας είναι 1706 και το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι καταπατημένα.