Κατρακυλά η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα

94

Επιδεινώθηκε εκ νέου το Δεκέμβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αν και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε το Δεκέμβριο, μετά την πτώση του Νοεμβρίου, κινούμενος στις -64,4 μονάδες (από -66,9 μονάδες), κινήθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (-61,1 -μονάδες).

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους προσεχείς 12 μήνες δεν μεταβάλλονται τον Δεκέμβριο, με το σχετικό δείκτη να παραμένει στις -58,3 μονάδες όπως και τον προηγούμενο μήνα. Το 72% των νοικοκυριών πάντως αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόλις το 3% προβλέπει βελτίωση.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες διαμορφώνεται τον Δεκέμβριο στις -79,5 (από -80,6) μονάδες. Το 91% (από 90%) των νοικοκυριών θεωρεί λίγο έως καθόλου πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, με το 7% (από 6%) να τη θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανή, ενώ οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -1,2 και -5,3 μονάδες αντίστοιχα.

Συνολικά ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα συνέχισε την τάση ανάκαμψης του τελευταίου διαστήματος το Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στις 94,6 μονάδες από 92,4 μονάδες τον Νοέμβριο.

Η τρέχουσα πορεία του δείκτη είναι συνεπής με την πρόβλεψη για ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2017. Όμως η βελτίωση των προσδοκιών, όπως άλλωστε και της οικονομίας, δεν είναι προς το παρόν εύρωστη και θα εξαρτηθεί στη διάρκεια του 2017 από πλήθος παραγόντων. Κυρίως όμως από τη συνέπεια και αξιοπιστία της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, ειδικότερα σε θέματα διαρθρωτικού χαρακτήρα και δημιουργίας νέας παραγωγής», σημειώνει το ΙΟΒΕ.

Η έρευνα του Ιδρύματος δείχνει πως οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε ένα νέο σημείο ισορροπίας αναφορικά με τη ζήτηση και αναζητούν κατάλληλη τοποθέτηση στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Στη βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθενούν, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώνεται, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα.

Στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων μεταβάλλονται αρνητικά, όπως και εκείνες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.

Στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίζονται ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους βελτιώνονται, με το δείκτη όμως των αποθεμάτων να διευρύνεται. Τέλος, στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνονται αισθητά, αν και σε όρους απασχόλησης οι αρνητικές προβλέψεις ενισχύονται.