Κατσέλη: Οι πολλαπλές δράσεις του Act4Greece

123

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με σκοπό τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων.

Οι πολλαπλές δράσεις του act4Greece υλοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της ιστοσελίδας του γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding)», τόνισε η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Αct4Greece, στο εξωτερικό.

Τι είναι το crowdfunding και πως θα χρηματοδοτήσει την ιδέα σου

Μεγάλο ενδιαφέρον, έχει συγκεντρώσει η πρώτη πλατφόρμα crowdfunding, στην ελληνική αγορά. Όμως τι είναι αυτό και πως μπορεί να χρηματοδοτήσει τις ελληνικές επιχειρηματικές ιδέες; Η χρηματοδότηση (funding) από το πλήθος (crowd), είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης, που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και μέσα από αυτό έχουν εξασφαλίσει πόρους για την εκκίνηση τους, πολλές γνωστές επιχειρήσεις και καινοτόμα προϊόντα.

Συνήθως, μία αξιόπιστη εταιρία ή τράπεζα, αναρτά τις προτάσεις στο διαδίκτυο και το πλήθος, δηλαδή, ο κάθε ένας που πιστεύει στην ιδέα, την επιχείρηση ή το προϊόν, έχει την δυνατότητα να συνεισφέρει τον οβολό του, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και λιγότερο από ένα ευρώ. Αρκετές καμπάνιες, προσφέρουν, ανάλογα το μέγεθος της συνεισφοράς και κάποιες ειδικές ανταμοιβές στους επενδυτές.

Τέτοιες, μπορεί να είναι από ένα μπλουζάκι ή καπέλο, με το σήμα της εταιρίας ή του προϊόντος, για χαμηλές προσφορές, μέχρι και εξατομικευμένες εκδόσεις προϊόντων για μεγαλύτερες.

Κατά την παρουσίαση, η Λούκα Κατσέλη, εξήγησε πως, οι πόροι που συγκεντρώνονται μέσω του act4Greece αποτελούν δωρεές και στο μέλλον, αφού υπάρξει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν να συγκεντρώνονται χρήματα και για δανεισμό, κυρίως μικρο-δάνεια, αλλά και για συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο μιας εταιρείας, στηρίζοντας νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Όπως ανέφερε η κα Κατσέλη, το επόμενο διάστημα αναμένεται η κατάθεση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που να δίνει τη δυνατότητα δανειοδότησης ή συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων που συστήνονται με αρχική χρηματοδότηση μέσω crowdfunding.

Τέλος, η Πρόεδρος της Εθνικής ανέφερε, τέλος, ότι η ψηφιακή πλατφόρμα του act4greece επιτρέπει τη δημιουργία συνεργιών, κινητοποιεί πρόσθετους πόρους προς κοινή κατεύθυνση, ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη μόχλευση πόρων και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση αυτών.

Το μήνυμα της πρωτοβουλίας αυτής συνοψίζεται στην προώθηση της συνεργασίας, της συνέργιας, της συνεννόησης και της σφυρηλάτησης σχέσεων εμπιστοσύνης - στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση κάθε επιτυχίας. Κάλεσε, τέλος, τις δυνάμεις του Ελληνισμού της διασποράς να ενισχύσουν την εν λόγω πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος και μιας νέας εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.