Με σκύλους - ανιχνευτές, θα ψάχνει το παράνομο χρήμα το ΥΠΟΙΚ

17

Σκύλους, που να βρίσκουν… λεφτά, θα χρησιμοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών, για εντοπίζουν το χρήμα που βγαίνει στο εξωτερικό, μέσα από αποσκευές επιβατών! Οι τέσσερεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, αναμένεται να τοποθετηθούν στις εξόδους της χώρας, με στόχο την αποφυγή της φοροδιαφυγής και τις εκροές μετρητών στο εξωτερικό!

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιοποιήθηκε στη διαύγεια, προβλέπεται η σύσταση μίας νέας, ειδικής επιτροπής, η οποία σε πρώτο στάδιο θα αξιολογήσει τα τετράποδα.

Στην απόφαση της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών «Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση ρευστών διαθέσιμων καθώς και η έγκαιρη υποβολή εις τριπλούν στην αρμόδια Διεύθυνση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων που καταγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης απόφασης ενώ η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει για την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση».

Τα μέλη της Επιτροπής που θα αξιολογήσουν τους κύνες, περιλαμβάνουν εκπαιδευτές σκύλων ανιχνευτών και συνοδούς, με εμπειρία σε Τελωνεία και την Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος

Οι προς επιλογή σκύλοι θα πρέπει, σύμφωνα πάντα με την απόφαση:

1. Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή Μαλινουά.
2. Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
3. Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ).
4. Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ).
5. Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης - ανεύρεσης (ένστικτο καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ).
6. Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους.
7. Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα.
8. Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive).
9. Να είναι απόλυτα υγιείς.