Οι επιστήμονες συναντούν τους ευρωβουλευτές (Video)

16

Οι επιστήμονες και οι ευρωβουλευτές έχουν να μάθουν πολλά ο ένας από τον άλλον. Και τώρα μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους χάρη σε ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι η χάραξη της πολιτικής πραγματοποιείται με κατάλληλο τρόπο, καθώς και ότι οι επιστημονικές συμβουλές ενσωματώνονται αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO