Οι περίεργες "ρυθμίσεις" στα θαλασσοδάνεια που κατέχουν συγγενείς υπουργών

35

Πολύς λόγος γίνεται αυτήν την εποχή για την αναδιάρθρωση των «κόκκινων» δανείων όλων των υπό εκκαθάριση τραπεζών (ΑΤΕ, ΤΤ, FBB, PROTON κλπ), τομέας ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Όλα τα παραπάνω μας θυμίζουν μία περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου από την Τράπεζα FBB, η οποία χαρακτηρίστηκε από κύκλους που παρακολουθούν τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα, παραπάνω από «τολμηρή» -στην πραγματικότητα δημιούργησε ερωτηματικά και μεγάλο θόρυβο.

Και αυτό γιατί ο εκκαθαριστής της τράπεζας αυτής, Δ. Γαλανόπουλος -ο οποίος από ό,τι πληροφορούμαστε προσπαθεί να βελτιώσει το προφίλ του, στοχεύοντας σε μελλοντική αναβάθμιση-  προχώρησε σε μία άκρως ευνοϊκή ρύθμιση του ναυτιλιακού δανείου της «SALERIO SHIPMANAGEMENT COMPANY», εταιρείας που ανήκε στον Ιωάννη Σταθάκη, συγγενή του συνονόματου Υπουργού Οικονομίας Γεώργιου Σταθάκη, αλλά και γαμπρού του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Β. Σαραντίτη.

Μάλιστα, με αφορμή ενδοοικογενειακή διαφορά του τελευταίου, το δάνειο αυτό είδε πριν μερικούς μήνες το φως της δημοσιότητας.

Τα πολλά ερωτηματικά προκλήθηκαν, εύλογα, από το γεγονός ότι μία οφειλή ύψους περίπου 10.000.000 Δολαρίων ΗΠΑ,  από χορήγηση που δόθηκε από την FBB μόλις το 2008, μειώθηκε το 2014, με την εισήγηση και υπογραφή του Δ. Γαλανόπουλου, μόλις σε 600.000 Δολάρια ΗΠΑ!

Πολλαπλασιάζονται, μάλιστα, εάν ληφθεί υπόψη ότι το δάνειο είχε σοβαρές εξασφαλίσεις (υποθήκη στο φορτηγό πλοίο «DP GENOA», καθώς και εταιρική εγγύηση) αλλά και προσωπική εγγύηση των ίδιου του Ι. Σταθάκη, ο οποίος σημειωτέον διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία!

Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα κριτήρια που επέλεξε ο τότε εκκαθαριστής για την περίπτωση εκείνην, καλό θα ήταν, όμως, εφεξής, να προέχει η υγιής αντιμετώπιση των δανείων αυτών και όχι οι χαριστικές ρυθμίσεις που φαίνεται ότι προωθούνται επιλεκτικά σε κάποιες περιπτώσεις.