Ορίστηκε προσωρινή διοίκηση στο ΤΧΣ: Ο Χριστόφορος Στράτος νέος CEO

45

O Χριστόφορος Στράτος τοποθετείται στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ, και ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών.

Οι αρμοδιότητες που θα έχουν θα είναι πλήρεις για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μελών με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου. Ο διορισμός τους λαμβάνει χώρα με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group και της απλής γνώμης της Επιτροπής Επιλογής.

Για την προσωρινή ανάθεση τροποποιήθηκε ο Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119) με τον οποίο εισάγεται διαδικασία τοποθέτησης μελών της Εκτελεστικής επιτροπής, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μελών με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου.

Ο Χριστόφορος Στράτος διαθέτει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια διεθνή τραπεζική και χρηματοοικονομική εμπειρία κατέχοντας ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Μαδρίτη, με εξειδίκευση στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, στα δομημένα προϊόντα και στη διαχείριση κεφαλαίων. Διορίστηκε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ το Νοέμβριο του 2014.

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα και θέματα εταιρικής στρατηγικής ανάπτυξης. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στον Γενικό Διευθυντή Εταιρικών Δανειοδοτήσεων της ισπανικής τράπεζας Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), εστιάζοντας στην αναδιοργάνωση της διεύθυνσης και ενός δανειακού χαρτοφυλακίου αξίας €60 δισ.

Υπήρξε επίσης εταίρος και Μέλος του Δ.Σ. στην Santander Infrastructure Capital Management Ltd, εταιρείας Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων με επενδύσεις σε έργα υποδομών στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Aguas Nuevas, ιδιωτική εταιρεία ύδρευσης στη Χιλή.

Ένα μεγάλο διάστημα της καριέρας του, από το 1989 έως το 2007, εργάστηκε στις Banque Indosuez/Calyon/Credit Agricole στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής σε διάφορες ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις, ως Διευθύνων Σύμβουλος στη Μονάδα Διαρθρωμένων Χρηματοδοτήσεων. Διετέλεσε επίσης μέλος πιστωτικών και επενδυτικών επιτροπών και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοδότησης Μεγάλων Υποδομών, όπου ανέπτυξε επιχειρηματικά σχέδια και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για νέα προϊόντα, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της οργάνωσης πολλών κοινοπρακτικών δανείων μεγάλης κλίμακας καθώς και αναδιαρθρώσεων δανείων.

Ο κ. Στράτος είναι κάτοχος πτυχίου Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το INSEAD, Fontainebleau, της Γαλλίας, καθώς και Bachelor of Science (BSc) στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Lehigh, Pennsylvania, των ΗΠΑ.

Ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τον Ιούνιο του 2011, με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, την παρακολούθηση του πλαισίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς επίσης και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Έχει διατελέσει επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (2008-2011), καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Σύμβουλος Διοίκησης (1997-2003) και Υποδιευθυντής (2003-2008).

Την περίοδο 2000-2005 κατείχε σημαντικές θέσεις στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ειδικότερα, διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς επίσης μέλος και Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος το 1993, ενώ από το 1995 ως το 1997 εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 2009 είναι Διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνων.

Ο κ. Χαραλαμπίδης έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο (M.Sc.) στα Διεθνή Οικονομικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας/Cardiff Business School στη Μ. Βρετανία.