Παράθυρο για ψαλίδι σε συντάξεις και κάτω των 1.300 ευρώ

143

Κόφτη και στις συντάξεις κάτω από τα 1.300 ευρώ βάζει, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, απόφαση του υπουργείου Εργασίας, καθώς καθιερώνεται ο επανυπολογισμός όλων ανεξαιρέτως των συντάξεων, ακόμη κι αν πρόκειται για συντάξεις γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας.

Η κυβέρνηση αντικατέστησε αργά την Τετάρτη το βράδυ τον όρο «επανυπολογισμός» με τη λέξη «αναπροσαρμογή».

Ο κρυφός κόφτης για τις συντάξεις των 1.300 ευρώ βρίσκεται στο άρθρο 6 της υπουργική απόφασης. Όπως αναφέρεται, αν το καταβαλλόμενο άθροισμα κύριας και επικουρικής είναι ίσο ή χαμηλότερο των 1.300 ευρώ, τότε η επικουρική καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, αφού προηγηθεί η αναπροσαρμογή της, με νέο τρόπο υπολογισμού.

Στην πράξη μια επικουρική των 120 ευρώ θα μειωθεί στα 80 ευρώ, ανεξάρτητα αν μαζί με την κύρια είναι πάνω ή κάτω από τα 1.300 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι η μείωση των 40 ευρώ δεν θα περάσει στην τσέπη του συνταξιούχου, αλλά θα βαπτιστεί «προσωπική διαφορά» που θα συνεχίσει να καταβάλλεται, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής είναι χαμηλότερο από 1.300 ευρώ. Ωστόσο, στην περίπτωση που το άθροισμα κύριας και επικουρικής είναι πάνω από 1.300 ευρώ, τα 40 ευρώ θα κοπούν άμεσα.