Παράταση μιας εβδομάδας στο πρόγραμμα «Δεύτερης ευκαιρίας»

18

Παράταση μιας εβδομάδας για την προθεσμία ένταξης στο Πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ παρατείνει εκ νέου την προθεσμία ένταξης στο Πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Αναλυτικότερα, όσοι πελάτες είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε, θα έχουν ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής τους, με σχετική αίτηση μέχρι και τις 10.03.2017.