Πληροφορίες για ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες μετά από επιθέσεις με μαχαίρι στο Μάαστριχτ

138

Πληροφορίες για ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας μεταδίδουν τα τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με την “Καθημερινή”, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο επιθέσεις με μαχαίρι, οι οποίες παραμένει άγνωστο αν συνδέονται μεταξύ τους.