Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η LAZYLAND LTD (στο εξής καλούμενη η Εταιρεία) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της και το σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το έγγραφο στοχεύει να πληροφορήσει τους χρήστες της Εταιρείας για τα δικαιώματά τους και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Όταν ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η τελευταία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά τη διεύθυνση IP του υπολογιστή ή τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιεί ο χρήστης καθώς και ανώνυμα στατιστικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας της Εταιρείας και για λόγους ασφαλείας. Επίσης, η Εταιρεία συγκεντρώνει, φυλάσσει και επεξεργάζεται πληροφορίες με σκοπό να είναι σε θέση να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες και προσαρμοσμένες στο χρήση πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα cookies. Τα cookies χρησιμεύουν στο να γίνουν οι υπηρεσίες της Εταιρείας πιο φιλικές προς το χρήστη, αποτελεσματικές και ασφαλείς.

COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Τα Cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστη.

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να δημιουργήσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα «βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει τις πληροφορίες που ο χρήστης έχει καταχωρήσει στο προφίλ του. Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί/ τις πληροφορίες προφίλ (όπως το όνομα) οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών, για παράδειγμα προκειμένου να παρακολουθεί τα high scores ή να ειδοποιεί το χρήστη για νέα προϊόντα κλπ. Τεχνικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP είναι δυνατό να καταγράφονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών. Κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών, ο χρήστης συμφωνεί και επιτρέπει στην Εταιρεία να συλλέγει, καταγράφει και χρησιμοποιεί πληροφορίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις εκάστοτε τυχόν τροποποιήσεις τους. Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν στους διακομιστές της Εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκεια του λογαριασμού τους. Σε περίπτωση τερματισμού του λογαριασμού κάποια από τα δεδομένα των χρηστών μπορεί να διατηρηθούν στα συστήματα της Εταιρείας. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα στους διακομιστές της και τα προστατεύει με φυσικούς, ηλεκτρονικούς και διαδικαστικούς τρόπους σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο. Χρησιμοποιεί μέσα όπως τα τείχη προστασίας και η κρυπτογράφηση δεδομένων, εφαρμόζει μεθόδους φυσικού ελέγχου στα κτήρια και τα αρχεία της και επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στους υπαλλήλους που την έχουν ανάγκη για να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τα δεδομένα με: Αρχές επιβολής του νόμου, αρχές οικονομικού ελέγχου, κυβερνητικούς υπαλλήλους ή με άλλα τρίτα πρόσωπα όταν κάτι τέτοιο της επιβάλλεται με κλήτευση, δικαστική εντολή ή παρόμοιες νομικές διαδικασίες. Η ως άνω μεταβίβαση αποτελεί συμμόρφωση με το νόμο. Η Εταιρεία θεωρεί καλόπιστα ότι η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για την πρόληψη ενδεχόμενης σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας, την καταγγελία πιθανολογούμενης παράνομης δραστηριότητα ή για έρευνες. Η Εταιρεία δε πουλάει ούτε εκμισθώνει τις πληροφορίες των χρηστών σε τρίτα πρόσωπα για σκοπούς προώθησης των πωλήσεων. Μοιράζεται τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της με τρίτα πρόσωπα μόνο υπό τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους συνδρομητές της σε περίπτωση νόμιμης μεταβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα. Οι συνδρομητές υποχρεούνται να προστατεύουν όλα τα εμπιστευτικά δεδομένα που τους παρέχονται. Οι κωδικοί πρόσβασης και οι μυστικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. Σε τέτοια περίπτωση οι συνδρομητές υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά την Εταιρεία το ταχύτερο δυνατό. Οι συνδρομητές της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα έγγραφης πληροφόρησης για τους σκοπούς της επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, κάνοντας αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: info@lazyland.net .