ΣΕΒ: Η οικονομία χρειάζεται επενδυτικό σοκ

157

Η απόφαση του Eurogroup για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και για αρκετά ακόμη χρόνια, με απαιτήσεις για λήψη μέτρων ήδη από σήμερα, δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες για ένα νέο κύκλο υπερφορολόγησης της οικονομίας, η οποία θα χρειαστεί ένα επενδυτικό σοκ.

Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία σημειώνοντας επιπλέον πως η μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη με φθηνότερο κόστος χρήματος για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στην ανάλυσή του ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει θετική την τριμηνιαία παρακολούθηση από την ΤτΕ των αποκλίσεων της στοχοθεσίας από τις τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η επιτυχία του εγχειρήματος- σύμφωνα με τους αναλυτές του Συνδέσμου- θα κριθεί από την επαναφορά της οικονομίας σε πορεία ανάκαμψης και τη δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων στο προπτωχευτικό και πτωχευτικό στάδιο, περιλαμβανομένης της λειτουργίας μιας δευτερογενούς αγοράς προβληματικών δανείων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συνέχιση της ομαλής εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής, καθώς εγγυάται την αποκατάσταση συνθηκών εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό, τώρα που έχουν αρχίσει να διαφαίνονται ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας, να μην ανατραπούν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τελική έξοδο από την κρίση και τα Μνημόνια.

Οι αποφάσεις του Eurogroup

Σχετικά με τις αποφάσεις του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου σημειώνει: Η απόφαση του Eurogroup της 5/12/16 για δημιουργία και συντήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2018 και για αρκετά ακόμη χρόνια, με απαιτήσεις για λήψη μέτρων ήδη από σήμερα, είναι μάλλον προς την λάθος κατεύθυνση στον βαθμό που δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες για ένα νέο κύκλο υπερφορολόγησης της οικονομίας στο μέλλον.

Είναι, συνεπώς, εκ των ων ουκ άνευ να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό σοκ στην οικονομία στη βάση της ταχύτερης υλοποίησης των φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων και μιας αποδεδειγμένης πορείας δημοσιονομικής πειθαρχίας που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα με βιώσιμο τρόπο.

Το συγκεκριμένο ύψος του πρωτογενούς ισοζυγίου δεν έχει και μεγάλη σημασία, αρκεί να δημιουργείται πλεόνασμα και να έχει συνέχεια, και η οικονομία να αναπτύσσεται και όχι να βρίσκεται σε στασιμότητα. Σε τελική ανάλυση, οι αγορές θα είναι οι επιδιαιτητές του επιθυμητού ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος. Συνεπώς, συζητήσεις για το τι θα γίνει μετά την επανάσταση είναι μάλλον αντιδραστικές, παραφράζοντας τον Bakunin!\

Εύθραυστη η ανάκαμψη

Την ώρα που ο προϋπολογισμός εμφανίζει όλο και μεγαλύτερα πλεονάσματα, υποβοηθούμενος και από τα πρόσφατα εισπρακτικά μέτρα σε ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, η επίπτωση των αυξήσεων αυτών ειδικά στο μέρος της αγοράς εργασίας με χαμηλότερες αποδοχές παραμένει ένα κρίσιμο και αναπάντητο για την ώρα ερώτημα.

Η στασιμότητα του PMI στη μεταποίηση δείχνει ότι η ανάκαμψη είναι εύθραυστη, ενώ οι επιδόσεις σε έρευνα και καινοτομία υπογραμμίζουν ότι, παρά τη σταθεροποίηση, η αντιμετώπιση των δομικών αδυναμιών της χώρας παραμένει ως μεγάλη πρόκληση.

Υπάρχουν, τέλος, ενδείξεις ότι η απομόχλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, που σταδιακά μειώνεται σε ένταση τα 3 τελευταία χρόνια, έχει ολοκληρωθεί. Καθώς η οικονομία σταθεροποιείται, η αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με τους ίδιους όρους που επικρατούν για εταιρείες σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, θέτει σε αμφιβολία την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας.

Μάλιστα, η κατάσταση αυτή παραμένει σταθερά δυσμενής ενώ οι αποδυναμωμένες τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών και κερδών όσο και κεφαλαίων ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη κεφαλαίων. Είναι επιτατική η ανάγκη, λοιπόν, να αξιοποιηθεί η συγκυρία και να δοθεί μια λύση για την ταχεία εξάλειψη αυτής της κατάστασης, καθώς, οπως αναφέρει ο ΣΕΒ, πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν την παρατεταμένη πιστωτική ασφυξία.