«Στο πόδι» η αντιπολίτευση για τις «ρουσφετολογικές» διατάξεις Γαβρόγλου

28

Διατάξεις ρουσφετολογικού και «φωτογραφικού» χαρακτήρα, που αφορούν στο ειδικό τεχνικό, επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό πανεπιστημίων και όσους μετατάσσονται στις συγκεκριμένες θέσεις από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, «παρεισέφρησαν» στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», που ακολουθεί επείγουσα διαδικασία και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόκειται για ρυθμίσεις, που είχε επιχειρηθεί και τον περασμένο Μάιο να εισάγει ο τότε υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, αλλά αναγκάστηκε σε απόσυρσή τους μετά την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Αυτή την φορά, ο νέος υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου, επανέφερε τις διατάξεις με το άρθρο 20 του επείγοντος νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρετούντες σε ΑΕΙ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, μπορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών, να ζητήσουν την «ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοστικού έργου του.

Προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι ανωτέρω υπάλληλοι να έχουν εργαστεί ή να εργάζονται παρέχοντας εργαστηριακό έργο σε θεσμοθετημένα εργαστήρια, τομείς, κλινικές, μουσεία, σπουδαστήρια ή σε άλλες μονάδες εκπαίδευσης και ερευνας των τμημάτων και των σχολών των ΑΕΙ για μια τουλάχιστον 3ετία.

Η παροχή του έργου αυτού βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Διευθυντή του τομέα ή του εργαστηρίου ή της κλινικής αντίστοιχα και ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία προσφέρθηκε το έργο».

Επίσης, στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ που έχουν εκλεγεί στα οικεία ΑΕΙ το έτος 2008 και η πράξη διορισμού τους εκδόθηκε το έτος 2016 έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)...».

Με την τέταρτη παράγραφο προβλέπεται ότι «μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις κατηγοριών ΕΔΙΠ και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης μισθοδοσίας τους, και της σύστασης της θέσης στο οικείο ΑΕΙ εφόσον σωρευτικός:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης.

Β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη το διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ιδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περιπτ. α’ επιστημονικό/εφαρμοστικό/ ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω».

Στην συνέχεια, δε, σημειώνεται ότι η μετατάξεις γίνονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας ενώ προβλέπεται ότι για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσόμενων αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ενώ η μετάταξη μπορει να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η εν λόγω ρύθμιση έχει ήδη συγκεντρώσει τα «πυρά» της αντιπολίτευσης, που καλεί την κυβέρνηση να την αποσύρει.

Νίκη Κεραμέως: «Φωτογραφικές» διευθετήσεις

Ειδικότερα, η εισηγήτρια της ΝΔ Νίκη Κεραμέως είπε χαρακτηριστικά κατά την συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής «μίλησα για φωτογραφικές διευθετήσεις με χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 20, παράγραφος 2, όπου νομίζω, ότι το παράδειγμα είναι κραυγαλέο. Λέτε, ότι «παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη ΕΤΕΠ των Α.Ε.Ι., που έχουν εκλεγεί στα οικεία Α.Ε.Ι. το έτος 2008 και η πράξη διορισμού τους βγήκε το έτος 2016» για να εξηγήσει «προβλέπεται, λοιπόν, ότι αυτά τα μέλη, τα οποία έχουν εκλεγεί το 2008 και η πράξη διορισμού τους βγήκε το 2016, μπορούν να ενταχθούν στις θέσεις ΕΔΙΠ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις» ενώ απευθυνόμενη προς τον παριστάμενο υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου υπογράμμισε «προφανώς, σας καλούμε να αποσύρετε αυτό το άρθρο.

Δυστυχώς, ο κατάλογος των ρυθμίσεων που αποδεικνύει την προχειρότητα της νομοθέτησης, αλλά και την δίχως στόχο πολιτική, είναι απολύτως ενδεικτικός και επουδενί εξαντλητικός. Επιφυλασσόμαστε, ως προς την στάση μας επί της αρχής, για την Ολομέλεια».

Νωρίτερα, η κυρία Κεραμέως είχε αναφερθεί και στις άλλες παραγράφους του ίδιου προβληματικού άρθρου λέγοντας «το άρθρο 20 παράγραφος 4 α΄, σύμφωνα με την οποία παρέχει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μετατάσσονται σε θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Προς τούτο προβλέπεται και η σύσταση θέσεων στα οικεία Α.Ε.Ι. για την τακτοποίηση του εν λόγω προσωπικού. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω, γιατί αφενός, δεν έχει προηγηθεί μελέτη επιπτώσεων στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Τι θα γίνει με τα κενά που θα δημιουργηθούν από αυτές ακριβώς τις μετατάξεις; Επιπλέον, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, θα πρέπει να συσταθούν νέες θέσεις στα Πανεπιστήμια, οι οποίες δεν γνωρίζουμε ούτε πόσες είναι, ούτε πόσο κοστίζουν σύμφωνα πάντοτε με αυτά τα οποία μας λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

Γ. Κοντογεώργος (ΝΔ): Ικανοποιείτε το μεγάλο αφεντικό μέσα από προσωπικές ρυθμίσεις

Επίσης, ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κοντογεώργος υποστήριξε: «Ο πρώτος στόχος, είναι ότι ικανοποιείτε το μεγάλο αφεντικό και μέσα από προσωπικές ρυθμίσεις που πιθανόν δεν είχαν ρυθμιστεί από προηγούμενα νομοθετήματα και σας παραπέμπω στο άρθρο 20 παρ. 4α’ και η δεύτερη σκοπιμότητά σας είναι, ότι μάλλον έχετε διαβλέψει ότι η οργή του λαού και των συμπολιτών μας μεγαλώνει, γίνεται ποτάμι και θα σας παρασύρει πολύ σύντομα και μάλιστα, θα σας αποσύρει από την εξουσία και για αυτό λοιπόν αποφασίσατε να κάνετε όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις».

Γ. Μαυρωτάς: «Πόσοι είναι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε κόμματα;»

Από το Ποτάμι, ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς είπε «πάμε στο άρθρο 20, όπου εκεί στη παρ. 4 έχουμε τη μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ. Είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και το Μάιο, όταν είχε πρωτοέρθει αυτή η διάταξη, γιατί θεωρούμε ότι έτσι αποψιλώνονται τα σχολεία από υψηλού επιπέδου προσωπικό και η ρήση εν τω παρόδω έχουμε κάνει κ. Υπουργέ και μια ερώτηση για το πόσοι είναι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε διάφορους φορείς, κόμματα, Βουλή ή άλλους φορείς.

Την είχαμε κάνει επί Υπουργίας κ. Φίλη και δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε πόσοι εκπαιδευτικοί είναι εκτός τάξης», για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Επίσης, η παρ. 4β του συγκεκριμένου άρθρου δημιουργεί ερωτηματικά, γιατί η διάταξη αυτή πραγματικά ακυρώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με αποφάσεις των μέχρι σήμερα αρμοδίων οργάνων.

Δηλαδή των Κοσμητειών απαξιώνοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Αντί δηλαδή να λέει «με βάση τη προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση» θα έπρεπε να λέει «με βάση τη προβλεπόμενη απόφαση της οικείας Κοσμητείας».

Στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε αυτό που είχαμε πει και τον Μάιο, ότι ανεξάρτητα από το διάστημα μεταξύ των μετατάξεων μπορεί να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης διάταξης, αλλά αυτό έχει αλλάξει με το ν. 4440/2016, με το νόμο του κ. Βερναρδάκη η πενταετία έχει γίνει διετία μεταξύ των μετατάξεων, οπότε νομίζουμε ότι είναι καταχρηστικό και πλεονάζον το να μπει και αυτό μέσα στο συγκεκριμένο άρθρο».