Στο ΣτΕ κατά του Νίκου Φίλη προσέφυγαν οι εκπαιδευτικοί

131

Τα πυρά των εκπαιδευτικών (μετά τα πυρά της Εκκλησίας) δέχεται ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, καθώς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και 300 και πλέον αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του υπουργού Παιδείας για το ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου (και το σχετικό έγγραφο του προϊσταμένου της διεύθυνσης σπουδών) και οι 300 και πλέον εκπαιδευτικοί ζητούν να ακυρωθεί η ίδια υπουργική απόφαση κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει ότι η διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής- μουσικής ανατίθεται σε δασκάλους.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η υπ΄ αρθμ. Φ.12/657/70692/Δ1 απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι αντισυνταγματική. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος για την καθορισμό των ωρολογιών προγραμμάτων των σχολείων απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Ακόμη, πριν το καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος του ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου δεν προηγήθηκε εισήγηση των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μετά από γνώμη των Συλλόγων διδασκόντων και γονέων μαθητών), όπως απαιτεί η νομοθεσία, προσθέτει η Ομοσπονδία.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ακόμα ότι εισάγονται εξαιρέσεις από την δυνατότητα εγγραφής μαθητών στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, καθώς εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται ή είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών ή οι γονείς πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή οι γονείς έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, κ.λπ.

Τώρα, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί από τη σκοπιά τους υποστηρίζουν και αυτοί την αντισυνταγματικότητα και την μη νομιμότητα της επίμαχης απόφαση του κ. Φίλη.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν τη στοιχειώδη κατάρτιση και εξειδίκευση, όπως και πλήρη ακαδημαϊκή ανάλογη μόρφωση για να διδάξουν το μάθημα της μουσικής, όπως προβλέπει η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται οι αρχές της αξιοκρατίας, της καταλληλότητας και της ικανότητας, ενώ θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Τέλος, σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι παραβιάζονται και οι διατάξεις του νόμου 1566/1985 που υπό το φως των συνταγματικών επιταγών, προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αδυναμία κάλυψης από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων (λόγω ελλείψεων) κάποιου μαθήματος, όπως είναι της μουσικής, τότε πρέπει να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.