Στο ΣτΕ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το «μπλοκάκι»

27

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Ιατρικός Σύλλογος για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Στην προσφυγή του ο Ιατρικός Σύλλογος ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Αναστάσιου Πετρόπουλου, με την οποία οι ασφαλιστικές εισφορές καθορίζονται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Όμως, για το 2017 επειδή προβλέπεται ως βάση υπολογισμού το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (κάτι που φυσικά δεν έχει γίνει), ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2015.

Οι γιατροί της Αθήνας θεωρούν ότι οι νέες υψηλές εισφορές επιβάλουν νέο πρόσθετο φόρο σε εισοδήματα τα οποία ήδη φορολογούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος.