«Στραγγίζει» από μετρητό η αγορά

32

Τη στιγμή που η ελληνική αγορά στενάζει και που η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης στραγγίζει και τα τελευταία διαθέσιμα επιχειρηματικά κεφάλαια, το ελληνικό Δημόσιο δείχνει να έχει προχωρήσει σε μερική στάση πληρωμών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Όπως ανακοινώθηκε, στα 3,792 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση από τα 3,599 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο.

Αυτό προκύπτει από τα μηνιαία στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε 1,256 δισ. ευρώ, έναντι 1,206 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους ιδιώτες - που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου - τον Φεβρουάριο ανήλθαν στα 2,361 δισ. ευρώ έναντι 2,238 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Τα χρέη των νοσοκομείων ανήλθαν στα 574 εκατ. ευρώ, έναντι 517 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. ευρώ, έναντι 300 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και σχετίζονται με προμήθειες υλικών, όπως λόγου χάρη φάρμακα σε νοσοκομεία, έχουν ενημερώσει -ανεπισήμως- τους υπαλλήλους τους ότι έχουν φτάσει στα όριά τους και πως δεν γνωρίζουν αν και τον επόμενο μήνα θα λειτουργούν στην Ελλάδα, ή αν θα λάβουν την απόφαση να αποχωρήσουν, αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς εργασία.