Υποβαθμίζει η κυβέρνηση την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συντάξεις

56

Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα νομοσχέδια που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα του Δημοσίου είναι αμιγώς γνωμοδοτική, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και διευκρινίζουν πως οι ρυθμίσεις, για τις οποίες γνωμοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν μόνο μέρος του συνολικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Όπως σημειώνεται από τις ίδιες πηγές, το προς κατάθεση νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης όλων των ρυθμίσεων, ενώ η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθεί υπόψη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρξουν οι σχετικές τροποποιήσεις.

Τονίζεται, δε, πως από την αιτιολογική έκθεση θα προκύπτει με σαφήνεια, όπως συστήνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο λόγος επιλογής όλων των ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων και των συνταξιοδοτικών.

«Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο θετικών μέτρων κοινωνικής στήριξης, τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο», επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου χθες γνωμοδότησε ότι ενδεχομένως να είναι αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι περικοπές των κυριών και επικουρικών συντάξεων κατά 18% από το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ