Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η υπηρεσία αποτελεί προσαρμοσμένη έκδοση του LazyPlay για το Lykavitos.gr και διέπεται από τους Όρους Χρήσης του LazyLand.net για όσες λειτουργίες παρέχονται με την έκδοση αυτή. Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους Όρους Χρήσης και τις Υποχρεώσεις των Χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Οι χρήστες παρακαλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά. Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της LAZYLAND LTD (εφεξής η Εταιρεία). Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής υπό τον όρο της συμμόρφωσης του χρήστη με τους ακόλουθους Όρους Χρήση. Η αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας (εφεξής Συμφωνία) που διέπει τη σχέση μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας αναφορικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό ο χρήστης να διαβάσει προσεκτικά και να συμφωνήσει με τους ακόλουθους Όρους πριν τη χρήση κάποιας από τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης για τυχόν τροποποιήσεις. Η χρήση των Υπηρεσιών μετά τις τροποποιήσεις συνιστά αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης. Αν ο χρήστης παραβιάσει τους Όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ONLINE ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε μορφή Web ή/και Mobile . Με το παρόν λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» και ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή και την πλημμελή παράδοση των παιχνιδιών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, αποσύρει ή διακόπτει οποιαδήποτε δυνατότητα ή περιεχόμενο. Η Εταιρεία δύναται επίσης να θέτει περιορισμούς σε ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες ή να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των Υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση ή ευθύνη της. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών, θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες, τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από την χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα, η ποιότητα Υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάτε μέσω των Υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη, τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται. Η Εταιρεία δεν εγγυάται το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα παρεχόμενα παιχνίδια ενδέχεται να χρειαστεί να συμφωνήσετε με όρους χρήσης που αφορούν ειδικά τη χρήση των εν λόγω παιχνιδιών και οι οποίοι έχουν τεθεί από τους ιδιοκτήτες των παιχνιδιών αυτών.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο των Υπηρεσιών στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως κείμενα, δεδομένα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά και βίντεο κλιπ, σύνδεσμοι, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό ανήκει, ελέγχεται, έχει την άδεια χρήσης του ή η χρήση του γίνεται με άδεια της Εταιρείας και προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του ως άνω υλικού επιτρέπεται μόνο για λόγους προσωπικούς και μη εμπορικούς. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, φόρτωση (upload), δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή συναίνεση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη των πληροφοριών που έχουν σκόπιμα καταστεί διαθέσιμες για φόρτωση διαμέσου των Υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και τα άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με τα οποία προστατεύονται οι παραπάνω πληροφορίες. Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα έχει παραβιαστεί στις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να παράσχετε στην Εταιρεία τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή e-mail στη διεύθυνση info@lazyland.net .

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι Υπηρεσίες, ή τρίτοι, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) για άλλες δικτυακές τοποθεσίες. Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των τοποθεσιών, και δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου, των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τοποθεσίας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σε περίπτωση που κάποια Υπηρεσία απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει λογαριασμό, ο τελευταίος συμφωνεί ότι θα παρέχει ακριβή, επίκαιρα και πλήρη στοιχεία. Επίσης, συμφωνεί ότι δε θα κάνει χρήση των Υπηρεσιών με ψευδή ταυτότητα. Ονόματα που είναι προσβλητικά ή αποσκοπούν να προκαλέσουν σύγχυση, όπως webmaster, admin, web_master, κλπ. δεν θα γίνονται δεκτά ως ονόματα χρήστη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι απέναντι στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά τυχόν προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού τους και των Υπηρεσιών, καθώς και από παράνομη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία προσπαθεί να προστατεύει τους ανήλικους χρήστες του κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Οι γονείς που επιθυμούν να επιτρέψουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας θα πρέπει να τα επιβλέπουν. Επομένως, είναι δική σας η ευθύνη να αποφασίσετε αν ορισμένες Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα για το παιδί σας. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες, χωρίς την συναίνεση των γονέων τους επισκεφτούν την σελίδα η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο χρήστης καταλαβαίνει και συμφωνεί ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του λογαριασμού του. Επίσης συμφωνεί ότι θα ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του χρήστη να συμμορφωθεί με τον παρόντα Όρο ή για οποιαδήποτε χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του χρήστη, εξουσιοδοτημένη ή μη. Ο χρήστης ευθύνεται με κάθε τρόπο έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε χρήση του λογαριασμού του, ακόμη και μη εξουσιοδοτημένη από αυτόν.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί "coins" ή άλλα ηλεκτρονικά νομίσματα. Μπορεί να του ζητηθεί να καταβάλει τέλος για την απόκτηση αυτών των coins και ηλεκτρονικών νομισμάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει την αναλογία νομισμάτων ανά τέλος. Η αγορά τέτοιων ηλεκτρονικών νομισμάτων, " coins ", είναι προσωπική, δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, ούτε ανταλλάσσεται σε καμία περίπτωση. Τα παραπάνω ισχύον και σε περίπτωση τερματισμού του λογαριασμού, της Υπηρεσίας, ή της παρούσας συμφωνίας. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το hacking ή την απώλεια των εικονικών στοιχείων των σχετικών με τα παιχνίδια εφόσον καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντικαταστήσει τα εν λόγω στοιχεία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατά την εύλογη κρίση της. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς αποζημίωση για απώλεια των εν λόγω στοιχείων που οφείλεται σε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να περιορίσει την ποσότητα της παραγγελίας ή να αρνηθεί τη χορήγηση οποιουδήποτε τέτοιου στοιχείου. Μπορεί να απαιτηθεί πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα παραπάνω στοιχεία η επαλήθευση αυτής. Η τιμή και η διαθεσιμότητα των παραπάνω στοιχείων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Είναι δυνατή η αγορά εικονικών σχετικών με τα παιχνίδια νομισμάτων (“coins”) με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, paypal, paysafecard, sms με χρήση κινητού τηλεφώνου κλπ. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται και σχετίζονται με την αγορά των coins. Με την ολοκλήρωση της αγοράς coins είναι δυνατή η εξαργύρωση αυτών, για την απόκτηση των διαθέσιμων εικονικών αγαθών από τα παιχνίδια μας. Επίσης για ορισμένα από τα παιχνίδια η χρέωση γίνεται απευθείας από τους ιδιοκτήτες των παιχνιδιών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους ειδικότερους όρους χρήσης του παιχνιδιού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες, καθώς και κάθε καταχωρημένο λογαριασμό αμέσως, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη της, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Με τον τερματισμό του λογαριασμού, το δικαίωμα του χρήστη να κάνει χρήση των Υπηρεσιών παύει αυτοδικαίως. Εάν ο χρήστης επιθυμεί τον τερματισμό του λογαριασμού του, μπορεί απλά να διακόψει τη χρήση των Υπηρεσιών. Όλες οι διατάξεις των Όρων Χρήσης που λόγω τη φύση τους μπορούν να παράγουν αποτελέσματα και μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από αυτή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους υπόκεινται στην ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Η αποδοχή αυτών των Όρων συνεπάγεται αποδοχή της δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους αντίκειται στο νόμο, καθίσταται ανενεργός χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων Όρων. Αυτή η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη. Σε περίπτωση συγχώνευσης, μερικής ή ολικής εξαγοράς της Εταιρείας οι παρόντες Όροι Χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν το χρήστη και το διάδοχο της Εταιρείας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης είναι έγκυρη μόνο εφόσον γίνει εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη Συμφωνία ή, σε περίπτωση τροποποίησης πληροφοριών, με την δημοσίευση ειδοποίησης ότι έλαβε χώρα τέτοια τροποποίηση στη σελίδα αυτής της ιστοσελίδας που φέρει τον τίτλο "Νομικές Ειδοποιήσεις" ή "Νομικές Πληροφορίες "(ή παρόμοιο τίτλο) πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των χρηστών και της Εταιρείας πρέπει πρώτα να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να καταβληθεί προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσής τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες καλούνται να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας.