10 προσλήψεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

117

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

1 ΠΕ Οικονομικού

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1 ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών

1 ΠΕ Γεωπόνων

1 ΠΕ Πληροφορικής

1 ΤΕ Πληροφορικής

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής

1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr