10 προσλήψεις στον δήμο Νέστου

81

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Νέστου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) 4
ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας 5

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr