106 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

169

Με προσωπικό ορισμένου χρόνου θα ενισχυθεί σύντομα το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Η νέα προκήρυξη εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Oι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Βοηθού Φαρμακοποιού 1, Βοηθών Νοσηλευτών 4, Γενικών Καθηκόντων (επιστασίας κτιρίων- τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων)     6, Γενικών Καθηκόντων (μεταφοράς- διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) 13, Δημοσιογραφου (μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.)1, Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας    2, Κοινωνικών Λειτουργών 5, Κοινωνικών Λειτουργών 25, Κοινωνιολόγων 2, Νοσηλευτών 4, Οδηγών 4, Οδοντίατρων1, Ψυχίατρων 2, Ψυχολόγων 7, Κοινωνικων φροντιστών 4, Αποθηκαριων 4, Τραπεζοκόμων            8, Βοηθων αποθηκαριων 4, Καθαριστών/στριων 7, Πλυντων/τριων 2.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr