11 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

217

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΠΕ Αρχαιολόγων1

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1

ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών1

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης1

ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες2

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες4

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr