123 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων

198

Mε απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εγκρίνεται η κατανομή 123 τακτικών δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Γραμματέων, στα δικαστήρια της χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 680/Γ΄/25-4-2019, ο οποίος εκδόθηκε με βάση την προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/τ. Α.Σ.Ε.Π./03-7-2017) και κυρώθηκε με την 482/16-4-2019 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr