13 θέσεις στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας

117

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:
Α) να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Κορισσίων (παλαιό
Δημοτικό Σχολείο Αργυράδων), είτε
Β) ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: halidia@1424.syzefxis.gov.gr, ή info@1406.syzefxis.gov.gr, (το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ώρα της αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr