14.047 εκπαιδευτικοί δεν… είναι στα… σχολεία!

329

Η Παιδεία σε μερικούς αριθμούς

Και μετά ζητούν νέες προσλήψεις για να έχει η τάξη 15 μαθητές, ενώ με βάση τον αριθμό των μαθητών και των δασκάλων είναι 1 προς...9!!!

Του Δημήτρη Στεργίου

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ), η συνδικαλιστική οργάνωση των δασκάλων, σε συνέντευξη Τύπου κατήγγειλε ότι υπάρχουν 8.065 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία).

Αλλά, με βάση σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και της μελέτης του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» που καταρτίσθηκε με συντονιστή τον Τάσο Αβραντίνη και δόθηκε στη δημοσιότητα το 2018, η εικόνα και τα οικονομικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εκπαίδευσης γενικώς στη χώρα μας είναι καταθλιπτικά.

Παραθέτω ενδεικτικά μερικά στοιχεία:

· Σήμερα (σχολικό έτος 2017/2018) οι σχολικές μονάδες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 9.330 ( 5.006 νηπιαγωγεία και 4.324 δημοτικά σχολεία), έναντι 9.402 (5.056 νηπιαγωγεία και 4.346 δημοτικά) το 2016/2017. Δηλαδή, μόνο σε ένα έτος μειώθηκαν κατά 72! Σε σχέση με το 2014 έκλεισαν 144 σχολεία, από τα οποία 50 νηπιαγωγεία!!!

· Οι μαθητές το ίδιο έτος ανέρχονταν σε 737.909 (136.308 στα νηπιαγωγεία και 601.601 στα δημοτικά), έναντι 746.884 (137.470 στα νηπιαγωγεία και 609.414 στα δημοτικά) το 2016/2017, δηλαδή σε ένα σχολικό έτος παρουσίασαν μείωση κατά 8.875 μαθητές και σε σύγκριση με το 2008 κατά … 57.851 μαθητές! Σημειώνω σε σχέση με τη δεκαετία του 1950 μειώθηκαν κατά… 300.000!!!!

· Το 2017/2018 οι δάσκαλοι ανέρχονταν σε 79.181 (13.754 στα νηπιαγωγεία και 65.427 στα δημοτικά), έναντι 77.957 το 2016/2017, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση σε ένα χρόνο κατά 1.224 άτομα, μολονότι τα δύο αυτά σχολικά έτη καταγράφονται συνολικά 890 αποχωρήσεις (απολύσεις κλπ). Σε σχέση με τη δεκαετία του 1950 αυξήθηκαν κατά … 60.000! Το 2017, 14.047 εκπαιδευτικοί ή 9,3% ήταν απόντες, δηλαδή αποσπασμένοι σε άλλα γραφεία ή είχαν προβλήματα υγείας κλπ.

· Η δημόσια και ιδιωτική δαπάνη (κεντρική διοίκηση, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνείς πηγές, νοικοκυριά) για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανερχόταν το 2016 σε 9 δισ. ευρώ, από τα οποία 2,5 δισ. ευρώ από τα νοικοκυριά.

· Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για την εκπαίδευση ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, με πρώτη την Κύπρο (3,4%). Στην Ελλάδα είναι 3,2% έναντι 1,9% στη Λιθουανία, 1,7% στη Λετονία, 1,4% στην Ισπανία και γύρω στο 1% σε όλες τις άλλες χώρες!

· Το μέσο μέγεθος της τάξης στην Ελλάδα είναι 29 μαθητές για τα νηπιαγωγεία, 135 μαθητές για το δημοτικό, 174 μαθητές για το γυμνάσιο και 187 μαθητές για το λύκειο, έναντι 279 (δημοτικό) και 946 (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στο Ηνωμένο Βασίλειο και 642 (μέσος όρος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό τάξης έχει μεγάλη οικονομική σημασία. Εκτιμάται ότι μία ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους ανά μαθητή αντιστοιχεί σε 400 μαθητές!