15 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Αθερινόλακκου

74

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών      2
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων 1
  • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων   4
  • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής     1
  • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής      1
  • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων)             1
  • ΥΕ Εργάτες/τριες             5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας ή Ανδρεαδάκη Ελένης (τηλέφωνα επικοινωνίας : 28430 – 63162 & 28430 – 63075) .

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 10/07/2019 έως Παρασκευή 19/07/2019.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr