15 θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

223

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:

15 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr