16 προσλήψεις στον δήμο Αχαρνών, μέσω ΑΣΕΠ

459

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αχαρνών.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

12 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr