16 θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής

160

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia.ad@patt.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.11741, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ζ. Μαθιού, κας Δ. Ευθυμίου, κας Χ. Κουμπούρα, κας Μ. Αλεξίου και κας Κ. Τρικελίδου (τηλ. επικοινωνίας 2132065831, 2132065155, 2132065863, 2132065054, 2132065151).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr