16 θέσεις στη ΔΕΗ Λασιθίου

139

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ττου εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών
  • 5 ΔΕΜηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
  • 1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
  • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής
  • 1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
  • 5 ΥΕ Εργότες/τριες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούντοι να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου κα Ξενικάκη Βικτωρία, ν.xenikakitaidei.com.ar , τηλέφωνο επικοινωνίας: 28430-63162 και Ανδρεαδάκη Ελένη, g.andreadaki@dei.com.Qr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 28430-63075.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 20/11/2020 έως και 30/11/2020.

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr