17 οι ετήσιες προσλήψεις στη Βουλή: Σε ποιες ειδικότητες (ΦΕΚ)

7
Στη Βουλή η δικογραφία για το C4Ι

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την απόφαση του προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση για τις ετήσιες προσλήψεις.

Με αυτό καθορίζεται ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων για το έτος 2018 σε 17.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται:

«Καθορίζουμε τον αριθμό των ετήσιων προσλήψεων για το έτος 2018 σε δεκαεπτά (17), κατά σχέση εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, ως εξής:

Α. Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (11 θέσεις):

• 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής

• 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων

• 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ8 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

• 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ2 Οικονομικού

• 1 θέση του κλάδου ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων

• 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ16 Στενογράφων

Β. Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (6 θέσεις):

• 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6α του ΚτΒ/Β’ και με ειδικότητα αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με πτυχίο νομικής και διδακτορικό δίπλωμα.

• 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΠΕ2 Οικονομικού, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ειδικού Κανονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Παράρτημα 3 – ΦΕΚ 122/Α΄/30-6-2016 του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997, όπως ισχύει).

• 2 θέσεις με ειδικότητα στην Πληροφορική, αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ειδικού Κανονισμού της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παράρτημα 8 – ΦΕΚ 122/Α΄/30-6-2016 του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997, όπως ισχύει)».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ