17 προσλήψεις στο δήμο Μυκόνου

141

Με 17 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η ΔΕΥΑ Μυκόνου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

2 ΔΕ Δακτυλογράφος

1 ΔΕ Διοικητικού

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1 ΔΕ Ταμιών

2 ΔΕ Τεχνιτών Αποχέτευσης

2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

1 ΠΕ Λογιστών

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΤΕ Βοηθών Λογιστών

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

2 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr