17 θέσεις μουσικών στο Δήμο Σερβίων

87

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων ανακοινωνει την πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα ε̟πτά (17) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2020-2021) του ∆ηµοτικού Ωδείου Σερβίων του ∆ήµου.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr