210 θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

28

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα εννέα (199) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, του Νομού Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής ανάυπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:

  • 164 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
  • 22 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
  • 7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ)
  • 6 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα στo moneypress.gr