22 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

29

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» που εδρεύει στην Εξοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στο Νομό Θεσσαλονίκης και της Οργανικής Μονάδας του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» , που εδρεύει στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 13 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης
  • 9 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν είτε κας Ταγάρα Γεωργίας, είτε κ. Κωστόπουλου Πρόδρομου και (τηλ. επικοινωνίας: 23133-24619, 23133-24109).

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr