23 θέσεις εργασίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων

192

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr