25 θέσεις στο Δήμο Αθηναίων

96

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων 4
ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων 2
ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων- Γ υναικολόγων 2
ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων 3
ΠΕ Ιατρών Ψυχίατρος 1
ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγος 3
ΠΕ Νοσηλευτών/τριών 2
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 1
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 4
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΠΕ Κτηνιάτρων 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277452, 210 5277514, 210 5277510, 210 5277516, 210 5277520).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr