27 θέσεις στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

120

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

7 ΔΕ Οδηγών ( Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο)

20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 17-03-2020 έως και 19-03-2020 κατά τις ώρες 08:00 – 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2313302126 και 2313302193.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr