28 θέσεις εργασίας στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

179

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr