29 προσλήψεις στο Γενικο Νοσοκομείο Αργολίδας

375

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους , που εδρεύει στο Δήμο Άργους- Μυκηνών του Νομού Αργολίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Μαγείρων

16 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Ειδικότητα καθαριστών- τριών

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (ειδικότητας τραπεζοκόμων)

ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να... ... ...

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr