3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλελέρ

169

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο email prosopiko@kileler.gov.gr ή στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ.
Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ.41500 Νίκαια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία μιας (1) ημερολογιακής ημέρας από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή στις 30-06-2020.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr