3 Θέσεις στο Δήμο Λεβαδέων

13

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ανακοινωνει οτι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους κατά τη περίοδο 2018-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό τριών (3) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

 Δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας
 Ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής αγωγής, ειδικότητας Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32131), κατά τις ώρες 9.00 έως 14.00, μέσα σε προθεσμία δέκα (10 ) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε δύο εφημερίδες του Νομού . Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr