30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

136

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Νεράιδας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων σε δήμους.

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 1
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 2
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2
 • ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 2
 • ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ 8
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1
 • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
 • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1
 • ΓΙΑΤΡΟΣ 1
 • ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α 1
 • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 5
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
 • ΦΥΛΑΚΑΣ 1
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην έδρα του Δήμου, στο Μορφοβούνι και στον υπεύθυνο κ. Στεργιόπουλο Πέτρο από 3-7-2019 έως 12-7-2019, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στην κάτωθι διεύθυνση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Μορφοβούνι, ΤΚ 43150, Καρδίτσα Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413052210.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr