31 θέσεις στις παιδικές εξοχές του Δήμου Κέρκυρας

120

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας για το έτος 2019 και συγκεκριμένα των εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:

 • Συντονιστής/τρια            1 (ένας-μία)
 • Επιμελητές/τριες             2(δύο)
 • Ομαδάρχες        7 (επτά)
 • Γιατρός 1 (ένας – μία)
 • Νοσοκόμος/μα 1 (ένας – μία)
 • Γυμναστές/στριες            2(δύο)
 • Ειδικός συνεργάτης- Ψυχαγωγός              1 (ένας – μία)
 • Ειδικός συνεργάτης Χειροτεχνίας             1 (ένας – μία)
 • Διαχειριστή ς/στρια       1 (ένας – μία)
 • Βοηθός Διαχειριστή/στρια           1 (ένας – μία)
 • Μάγειρας /ισσα               1 (ένας – μία)
 • Βοηθός μάγειρα               1 (ένας – μία)
 • Αποθηκάριος    1 (ένας – μία)
 • Ειδικός Τεχνίτης               1 (ένας – μία)
 • Φύλακας             1 (ένας – μία)
 • Ναυαγοσώστης / τρια   1 (ένας – μία)
 • Εργάτες/τριες-  5 (πέντε)
 • Προσωπικό
 • Καθαριότητας   1 (ένας – μία)
 • Οδηγός 1 (ένας – μία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέρκυρας Μαράσλειο Μέγαρο Λ. Αλεξάνδρας 6α, ισόγειο, Τ.Κ. 49132, εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Δευτέρα 15/7/2019 έως και Τετάρτη 17/7/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661 3 62773, -776

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr